Kontakt

Naskers.Tech sp. z o.o.

Adres

ul. Równa 2, 62-200 Gniezno

Telefon

+48 575 99 55 12

E-mail

info@naskers.tech

Naskers Tech sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Równa 2, 62-200 Gniezno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000240424 VAT: PL7792318602, REGON: 300122248, Kapitał Zakładowy w wysokości: 80.000PLN wpłacony w całości.

Formularz E-mail

Chcesz wiedzieć więcej?
Wyślij wiadomość